Tokyobike Bisou ’tank mode’

อย่าลองทำเองที่บ้าน!!!

”น้องรถถัง” รถใหม่ใน lab ของเรา เราดันจักรยานรุ่น Bisou ไปให้ถึงขีดสุดจากสายหวานไปสู่สายลุย โดยใส่ยางใหญ่ที่สุดที่ล้อและเฟรมจะรับได้ กับระยะห่างระดับมิลิเมตร สภาพที่เห็นจึงเป็นเช่นนี้

สิ่งที่เด่นขึ้นคือความมั่นคง ความนุ่นนวล และความเป็นมิตรกับหลุมบ่อมากขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับ features อะไรหลายๆอย่างของ Bisou รุ่นมาตรฐานไป

คำเตือน!!!

– ไม่ควรลองทำเองที่บ้าน เพราะอาจไม่สำเร็จทุกคัน

– ทำให้ถอดล้อไม่ได้สะดวก

– ติดบังโคลนไม่ได้อีกแล้ว

– ล้อต้องเป๊ะ

– เฟรมต้องเป๊ะ

– รุ่นอื่นๆไม่สามารถใส่ยางใหญ่เท่านี้ได้

– etc.

คำแนะนำ

เราแนะนำให้ไปใช้ 26”x 1.50 แทนก็ถือว่าใกล้เคียง และความเสี่ยงน้อยกว่าครับ

แต่อย่างไรผมก็ยังชอบเจ้า “รถถัง” คันนี้อยู่ดี

– K