ข้อแนะนำในการเลือกขนาดจักรยาน

จักรยานโตเกียวไบค์ทุกรุ่นมีหลากหลายขนาดสำหรับทุกคน การเลือกจักรยานให้ถูกขนาดนั้นถือว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะมีผลต่อความสบายในการขี่

ข้อแนะนำในการเลือกขนาดจักรยานโตเกียวไบค์ให้ถูกขนาด

สำหรับรุ่น CS, SS, และ Sport 9s จะมี 3 ขนาด โดยทั่วไปขนาดของจักรยานจะถูกกำหนดด้วยส่วนสูง แต่ในหลายกรณีจะขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นถึงเป้า ซึ่งสัมพันธ์กับความสูงจากพื้นถึงขอบบนของท่อนอน วิธีวัดที่ถูกต้องจะแนะนำดังนี้

การวัดความสูงจากพื้นถึงเป้า

ความสูงจากพื้นถึงเป้านี้ควรวัดเมื่ออยู่ในท่ายืนตรงโดยมีสิ่งสมมุติว่าเป็นเฟรมอยู่ระหว่างขา (ในภาพจะใช้กล่องกระดาษสีน้ำตาลเพื่อสื่อให้ชัดเจน) เมื่อวัดได้แล้วให้บวกไปอีกประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้สามารถยืนคร่อมเฟรมจักรยานได้โดยไม่ติดเป้า

ความสูงจากพื้นถึงขอบท่อนอน

คือการวัดจากพื้นไปถึงขอบด้านบนของท่อนอน โดยจักรยานต้องตั้งตรง (ไม่ใช้ขาตั้งเพราะจะทำให้ระยะคลาดเคลื่อน)

  • ขนาด 47 สำหรับส่วนสูง 150-165 cm. (ความสูงจากพื้นถึงขอบบนท่อนอน = 72 cm.)
  • ขนาด 53 สำหรับส่วนสูง 160-175 cm. (ความสูงจากพื้นถึงขอบบนท่อนอน = 76 cm.)
  • ขนาด 57 สำหรับส่วนสูง 175-180 cm. (ความสูงจากพื้นถึงขอบบนท่อนอน = 80 cm.)

 

sizing