แจ้งปรับราคาจักรยาน เมษายน 2565

[22 กุมภาพันธ์ 2565]

บริษัทโตเกียวไบค์ประเทศไทย แจ้งกำหนดปรับราคาขายใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2565 สำหรับ

  • จักรยานรุ่น Tokyobike 26 ปรับเป็น 29,300 บาท (รวม VAT)
  • จักรยานรุ่น Tokyobike Bisou ปรับราคาเป็น 26,800 บาท (รวม VAT)

ทางบริษัทโตเกียวไบค์ประเทศไทยและโตเกียวไบค์ประเทศญึ่ปุ่นได้พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาตลอด อย่างไรก็ตามในช่วงสองปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบและค่าต้นทุนต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทางบริษัทฯมีความจำเป็นจะต้องปรับราคาขายใหม่ให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อช่วยให้เรายังสามารถที่จะรักษาศักยภาพและคุณภาพในการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง

การปรับราคาในวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นการปรับราคาจักรยานสองรุ่นคือ 26 และ Bisou โดยสินค้า Pre-order และสินค้าปัจจุบันที่ซื้อก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 จะยังคงเป็นราคาเดิม

ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจและสนับสนุนโตเกียวไบค์อย่างดีมาโดยตลอดและต่อๆไป

โตเกียวไบค์ ประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2565

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โตเกียวไบค์ ประเทศไทย หรือโทร 0948518582)

Follow us on