City and Community

Why we love Ari – Pennae Floral

WHY WE LOVE ARI

ในโครงการ Aree Garden ตรงข้ามกระทรวงการคลัง มีร้านดอกไม้เล็กๆชื่อ Pennae Floral ซึ่งแน่นขนัดไปด้วยกุหลาบสวยหลากสีจากสวน David Austin ที่อังกฤษ โดยคุณเชอร์รี่(เจ้าของร้าน) เดินทางไปคัดเลือกมาด้วยตัวเอง

แค่ก้าวเข้าไปในร้าน ก็หอมดอกไม้เสียจนอยากจะขนกลับบ้านให้หมด โดยเฉพาะ peony pink rose – กุหลาบสายพันธุ์หอมที่เป็นดาวเด่นของร้าน นอกจากนี้ ยังมีกุหลาบจากเอกวาดอร์ซึ่งดอกใหญ่ ก้านยาว และสวยทน เพราะดอกไม้ที่นี่ไม่มีการอัดน้ำยาใดๆ เป็นร้านที่แวะมาครั้งไหนก็จะหาเรื่องร้องเพลง “ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเอง” อยู่ในใจ แล้วกลับบ้านไปพร้อมกับดอกไม้ช่อโต คือไม่ต้องมีโอกาสพิเศษอะไรก็สร้างความหอมหวานให้บ้านเราได้เสมอใช่ไหมคะ

Discussion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.